More
    Tags विश्लेषण

    Tag: विश्लेषण

    हामी छोरीहरुलाई धेरै राम्रा नामहरुले परिभाषित गरेको पाइन्छ समाजमा छोरी फुल हो,छोरी घरको गहना हो छोरी इज्जत हो छोरी ममताको मुर्ति हो छोरी प्रेरणाको स्वरुप हो छोरी आदर्श हो छोरी मान,प्रतिष्ठा हो आदिथाहा छैन यो नाम सकारात्मक रुपमा दिइन्छ...